SEVAD NEDİR?

SEVAD açılımı Süleymaniye Vakfı Eğitim Ve Aile Destek Platformudur.

SEVAD projesi Kur’an-i bir hayatın yaşanmasında öncülük etmek amacıyla SÜLEYMANİYE VAKFI bünyesinde oluşturulmuştur.

SEVAD

27 Ekim 2013- 26 Ocak 2014 tarihleri arasında “ EVLİLİK VE MUTLULUK OKULU” Projesi ile ilk pilot çalışmasını gerçekleştirdi. Gelen olumlu tepkilerin neticesinde bu proje büyütülüp içeriği genişletildi. 2014- 2016 yılları arasında 2 yıl canlı dersler olarak faaliyetini sürdürdü. 2 yıllık bir aranın ardından SEVAD yepyeni bir açılımla tekrar çalışmalarına başlıyor.

HEDEFLERİMİZ

Eğitim ve Aile toplumları oluşturan temel iki olgudur. Aile toplumun temel taşıdır. Eğitim ise doğumdan ölüme kadar süregelen bir gelişim sürecidir. Bu bakış açısıyla bakıldığında Eğitim ve Aile birbirinden ayrılamaz. SEVAD birbirini tamamlayan ve birlikte olduğunda etkinliği artan bu iki birimi çalışma alanı olarak kendisine hedef seçmiştir.

AMAÇ

“Süleymaniye Vakfı’nın öncelikli amacı Allah (c.c.)’ın mesajını anlamak ve anlaşılmasını yaygınlaştırmaktır.

Bu bağlamda SEVAD’ın amacı; İnsanın yetişmesinde temel taşlardan İkisi olan Eğitim ve Aile Destek alanında çalışmalar yaparak Kur’an-i bir hayatın yaşanmasına öncülük etmektir.

SEVAD; bu amacın gerçekleştirilmesi için konusunda uzman Kur’an-i bilgiye hâkim Allah’ın bildirdiklerini Allah’ın kulları ile paylaşmayı kendine şiar edinmiş değerli insanları bu konuda talebi olanlar ile buluşturup Kur’an-i bilginin halka ulaşmasında köprü vazifesi görmeyi hedeflemektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Eğitim Alanında;

Çocuklara Eğitim
Gençlere Eğitim
Yetişkinlere Eğitim
Aile Alanında;

Evlilik Öncesi Adayların Eğitimi
Yeni Evlilere Eğitim
Evliliğini Yıllardır Sürdürenler İçin Eğitim
Eğitim Sistemi:

İnternet Üzerinden Eğitim
Yüz yüze Eğitim

SEVAD ÇALIŞMA PLANI

Kur’an Merkezli Eğitim

Konu Başlıkları Oluşturmak
Plan Hazırlamak
Konulara Metin Hazırlamak
Eğitimciler Yetiştirmek
Oluşturulan Başlıkların İçeriğinin Hazırlanmasında Eğitime Katılanların Yönlendirilmesini Sağlamak
Konusunda Uzman Kişilerle İşbirliği Yapmak
Seminer ve Toplantılar Düzenlemek
Grup Çalışmaları Yapmak
KURAN MERKEZLİ AİLE
Konu Başlıkları Oluşturmak
Plan Hazırlamak
Konulara Metin Hazırlamak
Eğitimciler Yetiştirmek
Oluşturulan Başlıkların İçeriğinin Hazırlanmasında Eğitime Katılanların Yönlendirilmesini Sağlamak
Konusunda Uzman Kişilerle İşbirliği Yapmak
Seminer ve Toplantılar Düzenlemek
Grup Çalışmaları Yapmak
PLANLANAN FAALİYETLER

İnternet Sitesi Oluşturmak
Danışmanlık Hizmetleri Vermek
Saha Araştırması Yapmak ve Sonuçlarını Yayınlamak
Aile-Kadın-Çocuk Alanlarında Yazılı ve Görsel Materyal Hazırlamak
KULLANILACAK MATERYALLER

Vakfımızın Bünyesinde Oluşturulmuş Her Türlü Yazılı Sesli ve Görsel Metinler
Konularında Uzman Kişilerin Tavsiye Ettiği Kaynak Eserler
Her Türlü Sosyal Medya
Bizler SEVAD olarak Kur’an-ı ve Hikmeti (Kur’an-Sünnet bütünlüğünü) merkeze alan bir ailenin kurulması adına Kur’an’dan öğrenilmiş bilgiler eşliğinde bir eğitimi kendimize şiar edinmekteyiz.

İnsanların özüne yani Fıtratına dönüşünün sağlanması adına böyle bir uygulamanın şart olduğunu düşünmekteyiz

Bizi izlemeye devam edin

İletişim adresi:

[email protected]

SEVAD Başkanı

Ahsen BAŞARAN