HAMİLELİK

Normal doğum son regl tarihinden itibaren hamileliğin 38. ve 42.haftaları arasında anne rahminin kasılmasıyla birlikte bebeğin dışarıya doğru itilerek vajinal yoldan doğmasıdır.
Normal doğum, ilk hamileliği olan kadınlarda yaklaşık 12 saat, daha önce doğurmuş olan kadınlardaysa yaklaşık 8 saat sürer.
Normal Doğumun Risk Faktörleri
Annenin mevcut sistematik hastalıkları (diabet, kalp hastalıkları) bazı pıhtılaşma bozuklukları, beğe ait bazı faktörler (iri bebek) annenin ıkınmasına engel teşkil edecek patolojiler neticesinde ortaya çıkabilecek enfeksiyon riski, plasentaya ait yerleşim bozuklukları ve doğum sonrası kanama gibi faktörler normal doğum olayını komplike edebilir. Bu gibi durumlarda doktor tarafından zamanında müdahale edilmesi gerektiğinde sezaryan kararının alınması hem anne hem de bebek açısından hayat kurtarıcı olabilir. Normal doğum hiçbir zaman kendi seyrine bırakılacak bir doğum değildir. Aksine iyi bir doğum bilgisi ve tecrübesi olan doktorlar tarafından yaptırılması ve yakın takibe alınması gerekir.

Normal doğum nasıl gerçekleşir?
Üç evrede gerçekleşir.
01 . Sancıların başlamasından rahim ağzının tam olarak açılmasına kadar süren ilk evre ( bu dönem kişiden kişiye değişmekle birlikte ilk kez anne olanlar için yaklaşık 12 saat, daha önce çocuk doğurmuş olanlar içinse yaklaşık 8 saat sürer.
02 . Rahim ağzının tam olarak açıldığı andan bebeğin doğuşuna kadar geçen ikinci evre ( Bu evre 1 ile yarım saat arasındadır)
03 . Bebeğin doğumunu takiben plasentanın doğuşuna kadan geçen üçüncü evre ( yarım saat ile 5 dakika arasındadır)

Anne adayı doğumun başlangıç belirtilerinden haberdar olmalıdır. Bunların başlıcaları nişan gelmesi (Rahim ağzını tıkalayan mukuslu, kanlı bir sıvının vajinadan gelmesi), düzenli aralıklarla sancıların başlaması ve su gelmesidir.

Bu belirtilerin herhangi birini takiben sıklığı gittikçe artan sancılarla birlikte rahim ağzı tam olarak açılmış ve ıkınma hissi gelmişsse, doğumun ikinci evresi başlamış demektir. Bu evredeki kasılmalar genellikle daha düzenlidir. 2.evrenin en önemli özelliği yoğun bir ıkınma ihtiyacı doğurmasıdır.

Bebeğin doğumu ile birlikte 2.evre sona erer. Bundan sonra plasentanın doğumu ile birlikte doğum olayı sona erer.

Normal Doğum hangi şartlarda gerçekleşir?
* Anne adayının normal doğumu gerçekleştirebilmesi için öncelikle doğum kanalın ölçüleriyle bebeğe ait ölçüler arasında orantısızlık olmaması gerekir.
* Bebeğin doğum kanalına, normal doğumun gerçekleşmesini imkansız kılan bir pozisyonda girmemiş olması da gerekli ön şartlardandır.
* Ayrıca doğumun seyri sırasında bebeğin kalp atışlarının normal seyretmesi yani bebeğe ait sıkıntı belirtilerinin olmaması önemlidir.
* Bebeğinin eşinin (plasenta) normal yerinde olması ve rahim ağzını kapatmaması gerekir.
* Bebeğin eşinin erken ayrılmaması ve bebeğe ait kordonun önden gelmemesi gerekmektedir.
* Rahim duvarının daha önceden yapılmış müdahalelerin (geçirilmiş sezaryan operasyonu, bazı miyom ameliyatları) olmaması gerekmektedir.
* Bütün tıbbi fakförlerin yanı sıra anne adayının hamileliği boyunca ruhen normal doğum fikrine kendini alıştırması da tıbbi gerekçeler kadar önem taşımaktadır.

Normal Doğumun Avantajları ;
* Normal doğumdan sonra günlük hayata dönüş daha hızlı olur. Sezaryan sonrası hareketler daha kısıtlıdır.
* Normal doğumdan sonra vücudun (özellikle karnın) normal şekle dönmesi sezaryana oranla daha iyi ve daha çabuk olur.
* Normal doğumdan sonra dikiş yapılmışsa (epizyo) biraz ağrı olabilir, ancak hemen hemen tamamıyla ağrısız bir lohusalık dönemi vardır. Sezaryanda ise özellikle ilk dönemler daha fazla ağrılıdır ve daha fazla tıbbi yardım gerektirir.
* Genel anestezinin çok nadir de olsa (onbinde bir) annenin hayatını tehlikeye atacak riski mevcuttur. Normal doğumda genel anestezi çok nadir olarak gerekir. (Plasenta’nın elle çıkarılması vb.)
* Normal doğumda bebeğin doğum anına şahit olabilme imkanının olması pek çok anne adayı için cezbedicidir. (Ancak epidural anestezi ile sezaryanın devreye girmesi ile bu durum normal doğuma ait bir avantaj olmaktan çıkmıştır)
* Her ne kadar günümüzde arzu edilen çocuk sayısında azalma mevcut ise de bazı şartlarda normal doğumun istenen sayıda doğumu mümkün kılması avantaj gibi kabul edilir.
* Doğal ve ucuz bir yöntemdir.
* Kan kaybı sezaryana göre azdır.
* Doğum sancıların, bebeğin akçiğer olgunlaşması üzerinde olumlu etkileri vardır.
* Normal doğumda annenin ölüm oranı sezaryana göre düşüktür.

Normal Doğumun Dezavantajları
* Normal doğum karın bağlarının sarkmasına zemin hazırlar.
* Annenin kan veya şeker hastası olması durumunda, ağrı ile anne ve bebek arasındaki oksijen alışverişi azaldığından, bebek için tehlike söz konusu olabilir.
* Gerek bağların gevşemesi, gerekse oluşan yırtıkların tamiri sırasında oluşacak doku, sonraki cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.
* Doğum ağrılarının uzun sürmesi annenin yorulup yıpranmasına neden olur.
* Normal doğum süreci içinde çıkabilecek en basit bir sorun doğum kanalı içerisinde ilerlemesini durdurabilir. Bunun sonucunda da doğum süresi uzayabilir.
* Çok uzun süre ıkınma dönemi olan doğumlardan sonra iki ya da daha fazla doğum yapmış annelerde, ileri yaşlara bu bölgedeli dokuların elastikiyetini kaybetmesi nedeniyle idar kaçırma ve büyük abdesti yapmada zorluklar ortaya çıkabi

http://www.aile-okulu.com/boeluemlerimiz/anne-baba-okulu/hamilelik/item/386-normal-do%C4%9Fum-nedir.html

 

SEVAD

Adres: Süleymaniye, Hoca Gıyasettin Mah. Şifahane Sok. No:14 34134 Fatih / İstanbul

Telefon: (+90) 212 513 00 93

SEVAD © 2019 Bütün hakları saklıdır.